Photos of Japan - Slideshow (turn on SOUND)
Yawn, Tokyo Subway, 1991
Yawn, Tokyo Subway, 1991
McDonald’s, Osaka, Japan, 1991
McDonald’s, Osaka, Japan, 1991
Umbrellas, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 1991
Umbrellas, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 1991
Shibuya, Tokyo, 1991
Shibuya, Tokyo, 1991
Yokozuna  Yasushi Onokuni, #2, Tokyo, 1991
Yokozuna Yasushi Onokuni, #2, Tokyo, 1991
Fertility Festival, Wakamiya Hachimangu Shrine, Kawasaki, 1991
Fertility Festival, Wakamiya Hachimangu Shrine, Kawasaki, 1991
Laundry, Hinohara, Nishimata District, Tokyo, 1991
Laundry, Hinohara, Nishimata District, Tokyo, 1991
Bank of Japan, Tokyo, 1991
Bank of Japan, Tokyo, 1991
Wine Special Possible Tasting,Tokyo, Japan, 1991
Wine Special Possible Tasting,Tokyo, Japan, 1991
Clothes pegs, Hinohara, Nishimata District, Tokyo 1991
Clothes pegs, Hinohara, Nishimata District, Tokyo 1991
Kyoto, 1991
Kyoto, 1991
Kiyumizu Temple, Kyoto 1991
Kiyumizu Temple, Kyoto 1991
Dragon Fountain, Kiyomizu Temple, Kyoto 1991
Dragon Fountain, Kiyomizu Temple, Kyoto 1991
Fuji San, 1991
Fuji San, 1991
Capsule Hotel, Shinjuku, Tokyo 1991
Capsule Hotel, Shinjuku, Tokyo 1991
Wind Iron Bone Girl, Tokyo Subway 1991
Wind Iron Bone Girl, Tokyo Subway 1991
Tuna, Mitsukoshi Department Store, Tokyo 1991
Tuna, Mitsukoshi Department Store, Tokyo 1991
Umbrella Guy, Tokyo Subway 1991
Umbrella Guy, Tokyo Subway 1991
Coming of Age Day, Meiji Shrine, Tokyo 1991
Coming of Age Day, Meiji Shrine, Tokyo 1991
Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd, Tokyo 1991
Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd, Tokyo 1991
Editorial Meeting, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 19
Editorial Meeting, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 19
Waiting, Shinjuku Station, Tokyo Subway 1991
Waiting, Shinjuku Station, Tokyo Subway 1991
Tokyo subway, 1991
Tokyo subway, 1991
Century Tower, Tokyo 1991
Century Tower, Tokyo 1991
Picture Desk, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 1991
Picture Desk, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 1991
Forest, Hinohara, Japan 1991
Forest, Hinohara, Japan 1991
Mitsubishi department store, Tokyo, 1991
Mitsubishi department store, Tokyo, 1991
Electronics shop, Akihabara, Tokyo, 1991
Electronics shop, Akihabara, Tokyo, 1991
Yotsuya, Tokyo 1991
Yotsuya, Tokyo 1991
Nissan Figaro car  production line, Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #2 Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #2 Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #3 Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #3 Yokohama 1991
Tokyo Stock Exchange 1991
Tokyo Stock Exchange 1991
Colourised, Commuters Tokyo subway 1991
Colourised, Commuters Tokyo subway 1991

My first attempt at colourising

Photos of Japan - Slideshow (turn on SOUND)
Yawn, Tokyo Subway, 1991
McDonald’s, Osaka, Japan, 1991
Umbrellas, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 1991
Shibuya, Tokyo, 1991
Yokozuna  Yasushi Onokuni, #2, Tokyo, 1991
Fertility Festival, Wakamiya Hachimangu Shrine, Kawasaki, 1991
Laundry, Hinohara, Nishimata District, Tokyo, 1991
Bank of Japan, Tokyo, 1991
Wine Special Possible Tasting,Tokyo, Japan, 1991
Clothes pegs, Hinohara, Nishimata District, Tokyo 1991
Kyoto, 1991
Kiyumizu Temple, Kyoto 1991
Dragon Fountain, Kiyomizu Temple, Kyoto 1991
Fuji San, 1991
Capsule Hotel, Shinjuku, Tokyo 1991
Wind Iron Bone Girl, Tokyo Subway 1991
Tuna, Mitsukoshi Department Store, Tokyo 1991
Umbrella Guy, Tokyo Subway 1991
Coming of Age Day, Meiji Shrine, Tokyo 1991
Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd, Tokyo 1991
Editorial Meeting, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 19
Waiting, Shinjuku Station, Tokyo Subway 1991
Tokyo subway, 1991
Century Tower, Tokyo 1991
Picture Desk, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 1991
Forest, Hinohara, Japan 1991
Mitsubishi department store, Tokyo, 1991
Electronics shop, Akihabara, Tokyo, 1991
Yotsuya, Tokyo 1991
Nissan Figaro car  production line, Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #2 Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #3 Yokohama 1991
Tokyo Stock Exchange 1991
Colourised, Commuters Tokyo subway 1991
Photos of Japan - Slideshow (turn on SOUND)
Yawn, Tokyo Subway, 1991
McDonald’s, Osaka, Japan, 1991
Umbrellas, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 1991
Shibuya, Tokyo, 1991
Yokozuna Yasushi Onokuni, #2, Tokyo, 1991
Fertility Festival, Wakamiya Hachimangu Shrine, Kawasaki, 1991
Laundry, Hinohara, Nishimata District, Tokyo, 1991
Bank of Japan, Tokyo, 1991
Wine Special Possible Tasting,Tokyo, Japan, 1991
Clothes pegs, Hinohara, Nishimata District, Tokyo 1991
Kyoto, 1991
Kiyumizu Temple, Kyoto 1991
Dragon Fountain, Kiyomizu Temple, Kyoto 1991
Fuji San, 1991
Capsule Hotel, Shinjuku, Tokyo 1991
Wind Iron Bone Girl, Tokyo Subway 1991
Tuna, Mitsukoshi Department Store, Tokyo 1991
Umbrella Guy, Tokyo Subway 1991
Coming of Age Day, Meiji Shrine, Tokyo 1991
Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd, Tokyo 1991
Editorial Meeting, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 19
Waiting, Shinjuku Station, Tokyo Subway 1991
Tokyo subway, 1991
Century Tower, Tokyo 1991
Picture Desk, Yomiuri Shimbun Newspaper, Tokyo 1991
Forest, Hinohara, Japan 1991
Mitsubishi department store, Tokyo, 1991
Electronics shop, Akihabara, Tokyo, 1991
Yotsuya, Tokyo 1991
Nissan Figaro car production line, Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #2 Yokohama 1991
Nissan Figaro car production line, #3 Yokohama 1991
Tokyo Stock Exchange 1991
Colourised, Commuters Tokyo subway 1991

My first attempt at colourising

show thumbnails